winkelmandje

26 apr

Twee nieuwe mobiele wasstraten binnenkort beschikbaar!

Vanaf juni 2019 breiden we onze dienstenservice uit met twee nieuwe mobiele wasstraten. Door hun geoptimaliseerde functies behoren ze tot een van de meest zuinige reinigingssystemen van België.

Vernieuwde reinigingsproces

De nieuwe mobiele wasstraten reinigen de bekers in vier secties. De voorwas komt uiteraard eerst aan bod. De hoofdwas en de dubbele naspoeling vervolledigen het reinigingsproces. 

In de voorwas worden de bekers gewassen met water en een lichte concentratie van een reinigingsmiddel, genaamd Wipe & Clean, bij een temperatuur van 55°C. De temperatuur wordt bepaald door middel van thermostatisch geregeld toegevoegd koud water.

Tijdens de hoofdwas worden de herbruikbare bekers gespoeld door water mits toevoeging van een bepaalde hoeveelheid Festicup CUP CLEANER bij een temperatuur van 60°C. De hoek waarin het water op de kunststofbekers wordt gespoten verandert steeds omdat de vaatkorf zich naar voren en achteren verschuift. Het gebruikte water gaat terug naar de voorwassectie.

De dubbele naspoeling garandeert een beter wasresultaat terwijl het verbruik van vers water in de laatste naspoeling vermindert. De eerste naspoeling gebeurt met gerecirculeerd water op een temperatuur van 75°C. De laatste naspoeling daarentegen gebeurt op basis van zuiver water op een temperatuur van 85°C. Het gebruikte water van deze laatste twee secties wordt hergebruikt in de hoofdwassectie.

Ecologische meerwaarden

Een eerste meerwaarde die we wilden toevoegen aan onze nieuwe mobiele wasstraten is de kwaliteitsverbetering van het gehele reinigingsproces. Daarom opteren we nu de reiniging in verschillende secties waar slechts 0,02 liter water nodig is om een beker van een volledige industriële wasbeurt te voorzien. Een verrassende lage hoeveelheid water dat verkregen wordt door het gebruikte water dat aan het einde van elke sectie in het reinigingsproces hergebruikt wordt in een andere sectie.

Het invoeren van bekers (in korven) gaat voortaan automatisch. Dit was bij de vorige mobiele wasstrraat niet het geval en gebeurde toen handmatig.

Verder is er nog een verhoogde wascapaciteit van 7500 bekers per uur. De nieuwe reingingssystemen kunnen met andere woorden 1 500 bekers meer wassen tijdens het evenement waardoor men nóg meer tijd en geld bespaart.

Tot slot beschikken onze nieuwe wasstraten over een warmterecuperatiesysteem. Met dit systeem is de teruggewonnen energie bij een watertoevoer van 15°C en een volledig operationele machine 8 kW. Door een ventilator die boven op de machine is gebouwd, worden hete dampen uit de machine gezogen en langs een wasemcondensunit gevoerd. De bedoeling van deze functie is tweeledig. Enerzijds worden de hete dampen neergeslagen en afgekoeld waardoor er lagere eisen gesteld kunnen worden t.a.v. de luchtafzuiging. Anderzijds wordt er energie teruggewonnen uit de hete dampen. Deze energie moet dienen om het naspoelwater voor te verwarmen. De wasemcondensor is dermate efficiënt dat men de machine op koud water kan aansluiten.